Koszty samochodowe dla

Koszty stałe

Utrata wartości pojazdu317
Ubezpieczenie pojazdu148
Odsetki kredytowe16
Badanie techniczne pojazdu30
Podatek drogowy10
50% Przeglądy okresowe81
RAZEM – Koszty stałe563

Koszty bieżące

Paliwo547
50% Przeglądy okresowe81
Naprawy i udoskonalenia69
Parkowanie28
Opłaty drogowe24
Mandaty karne5
Mycie i czyszczenie26
RAZEM – Koszty bieżące740

RAZEM

RAZEM1302
Koszty bieżące na kilometr0.52/km
Całkowity koszt na kilometr0.92/km
prędkość kinetyczna38km/h
prędkość wirtualna*33km/h
Całkowity koszt utrzymania pojazdu15630
Based on the inputs of 1061 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autokoszty.pl